۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

نوار درزگیر

نوار درزگیر

نوار درزگیر  این نوع درزگیر از جنس خود عایق می باشد و جهت پوشش محل

اتصال عایق های الاستومری ،با توجه به نیاز مشتری در ضخامت ها و عرض های

مختلف قابل عرضه می باشد این نوارهاسطوح کاملا ضد نشت ایجاد می کنند و

باعث استحکام بخشیدن به عایق الاستومری می شود.

نوارهای درزگیر  PVC در عرض های مختلف عرضه می گردد.با استفاده از این نوارها

عایق بندی با صرفه جویی در هزینه انجام می گیردنوار درزگیر آلومینیمی در دو

نوع ساده ومسلح قابل عرضه می باشد که نوع مسلح آن از جنسفایبرگلاس بوده

و دارای استحکام بالاتری است و برای درزگیری کانال ها و عایق های

با روکش آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد