محصولات پایدار انرژی  پارس

پشم سرامیک

الاستومری

پشم سنگ

پلی یورتان

برخی از مشتریان ما

                                                         

عایق کاری ساختمان های مسکونی و صنعتی

آشنایی با انواع عایق ها

  1. پلی یورتان ها
         2.الاستومری ها

         3.پشم سنگ ها 

         4. الیاف سرامیک