۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

الاستومری

عایق الاستومری رولی

الاستومری رولی

الاستومری لوله ای

الاستومری لوله ای

عایق شانه تخم مرغی

الاستومری شانه تخم مرغی

چسب الاستومری

چسب مایع  الاستومری

نوار درزگیر  الاستومری

عایق اتصالات پیش ساخته الاستومری

اتصالات پیش ساخته الاستومری