۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

الاستومری لوله ای با روکش آلومینیوم

الاستومری لوله ای با روکش آلومینیوم

عایق الاستومری لوله ای

مناسب ترین نوع برای عایق کاری لوله های حرارت و برودت می باشد. اما برای عایق کاری لوله های حرارت و برودت در فضای باز نمی توان از نوع ساده این عایق ها استفاده کرد، به مرور زمان تابش مستقیم نور خورشید باعث می شود پوسیده می شود و به مرور زمان از بین می رود.

در فضای باز جهت عایق کاری لوله های حرارت و برودت باید از الاستومری لوله ای با روکش الومینیومی استفاده کرد. که در برابر نور خورشید و باران و نم مقاومت خوبی دارد.