عایق الاستومری

عایق الاستومری برای کاربردهای صنعتی و عمرانی که نیاز به استفاده از مواد عایق دارند

مناسب بوده و در عایقکاری تهویه مطبوع، تبرید، گرمایش ، لوله کشی، مخازن، اتصالات و

کانال های هوامورد استفاده قرار می گیرند.و به دوصورت لوله ای و رولی موجود می باشند.

عایق الاستومری لوله ای:

طول عایق الاستومری لوله ای ۲ متر و ضخامت آن ۹, ۱۳, ۱۹, ۲۵ میلیمتر می باشد.عایق های

الاستومری لوله ای در قطرهای ۶mm تا ۱۱۴mm تولید و عرضه می گردند.

عایق الاستومری رولی:

عایق های رولی با پهنای ۱۰۰۰ mm برای عایقکاری کانال های آلومینیومی ، سطوح بزرگ و

لوله هایی باقطر بزرگ ایده آل می باشند.

با کاهش تعداد مراحل مورد نیاز جهت عایقکاری ، نصب ساده تر و صرفه جویی در زمان

هزینه کار را خواهیم داشت.عایق الاستومریک انعطاف پذیر بوده دوام بالایی داردضخامت

استانداردبرای عایق های رولی۶,۱۰,۱۳,۱۶,۱۹,۲۵,۳۲,۵۰ میلیمتر می باشد.

عایق الاستومریک رولی بصورت ساده و چسبدار موجود می باشد.

عایق لوله ای الاستومری بصورت ساده و با روکش آلومینیوم عرضه می گردد که نوع ساده

آن جهت عایقکاری در فضاهای بسته و نوع با روکش آلومینیوم در ضخامت های مختلف

برای استفاده در محیط های باز بکار گرفته می شود.

 

الاستومری لوله ای

نوار درزگیر الاستومری

الاستومری رولی

چسب الاستومری