۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

پشم سنگ لحافی

پشم سنگ لحافی

پشم سنگ لحافی

پشم سنگ لحافی

عایق حرارتی پشم سنگ لحافی از سری خانواده عایق های پشم سنگ می باشد.

پشم سنگ لحافی عایقی خیلی سبک است و پایه آن الیاف پشم سنگ خام می باشد.

 

خانم هزاوه:     24 90 649 0902 

آقای حیدری:   31 90 296 0912 

.

روکش های پشم سنگ لحافی

این عایق ها با ورق آلومینیومی یا ورق کاغذ کرافت روکش می گردد .

عایق مناسبی برای عایق کاری سقف کارگاه های تولیدی و صنعتی و عایق کاری تمام لوله ها و لوازم سیستم گرمایش و سرمایش و موتورخانه ها ی شرکت ها یا منازل استفاده می شود.

پشم سنگ لحافی

پشم سنگ لحافی

کاربرد های پشم سنگ لحافی

  1. عایق کاری سوله قبل از نصب سقف کاذب

  2. عایق کاری کانال ها و سیستم تهویه هوا

  3. دیوار ها و سقف سالن های کنفرانس

  4. عایق کاری دیوار و سقف سازه های پیش ساخته و ..

پشم سنگ لحافی

پشم سنگ لحافی

به صورت کلی می توان گفت اکثر کاربرد های پشم سنگ پتویی را پوشش می دهد.

اما به علت اینکه دانسیته پشم سنگ لحافی از پشم سنگ پتویی کمتر است دمای حرارتی کمتری را تحمل می کند.

سئو شده توسط دیچینو