۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

قیمت کانال فلکسیبل

قیمت کانال فلکسیبل

لوله فلکسیبل

کانال فلکسیبل

.

به دلیل نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل آلومینیومی 50 میکرون

ردیف
سایز کانال فلکسیبل آلومینیومی (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل آلومینیومی (متر)
قیمت کانال  فلکسیبل آلومینیومی در هر متر مربع (ریال)
1
“4
10 متر
42.000
2
“5
10 متر
50.000
3
“6
10 متر
57.000
4
“7
10 متر
63.000
5
“8
10متر
70.000
6
“10
10 متر
90.000
7
“12
10 متر
221.000
8
“14
10 متر
152.000
9
“16
10 متر
225.000
10
“18
10 متر
260.000
11
“20
10 متر
345.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل با روکش pvc ( کومی )

ردیف
سایز  فلکسیبل با روکش pvc ( اینچ )
طول شاخه کانال فلکسیبل با روکش pvc ( متر )
قیمت کانال فلکسیبل با روکش pvc در هر متر مربع ( ریال )
1
“4
10 متر
63.000
2
“5
10 متر
72.000
3
“6
10 متر
80.000
4
“7
10 متر
85.000
5
“8
10 متر
111.000
6
“10
10 متر
145.000
7
“12
10 متر
188.000
8
“14
10 متر
242.000
9
“16
10 متر
320.000
10
“18
10 متر
390.000
11
“20
10 متر
460.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل با عایق پلی استر (لوله و ژاکت دو جداره و مجموعا 100 میکرون )

ردیف
سایز کانال فلکسیبل با عایق پلی استر (اینچ)
 طول شاخه کانال فلکسیبل با عایق پلی استر (متر)
قیمت کانال فلکسیبل با عایق پلی استر در هر متر مربع(ریال)
1
“4
10 متر
98.000
2
“5
10 متر
113.000
3
“6
10 متر
130.000
4
“8
10 متر
155.000
5
“10
10 متر
195.000
6
“12
10 متر
242.000
7
“14
10 متر
375.000
8
“16
10 متر
440.000
9
“18
10 متر
500.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل IFD با عایق اسپیرال و روکش پی وی سی

ردیف
سایز کانال فلکسیبل پی وی سی(اینچ)
طول کانال لوله فلکسیبل پی وی سی(متر)
قیمت کانال فلکسیبل پی وی سی در هر متر مربع (ریال)
1
“4
6 متر
125.000
2
“5
6 متر
155.000
3
“6
6 متر
178.000
4
“7
6 متر
202.000
5
“8
6 متر
225.000
6
“10
6 متر
290.000
7
“12
6 متر
340.000
8
“14
6 متر
430.000
9
“16
6 متر
510.000
10
“18
6 متر
630.000
11
“20
6 متر
750.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل PL با عایق پلی استرفشرده اسپیرال و روکش آلومنیومی

ردیف
سایز کانال فلکسیبل پلی استر با روکش آلومینیومی(اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل پلی استر با روکش آلومینیومی(متر)
قیمت کانال فلکسیبل پلی استر با روکش آلومینیومی در هر متر مربع (ریال)
1
“4
6 متر
128.000
2
“5
6 متر
155.000
3
“6
6 متر
175.000
4
“7
6 متر
202.000
5
“8
6 متر
223.000
6
“10
6 متر
290.000
7
“12
6 متر
340.000
8
“14
6 متر
425.000
9
“16
6 متر
520.000
10
“18
6 متر
650.000
11
“20
6 متر
755.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل با عایق الاستومریک RUBBER (کانال فلکسیبل الاستومری)

ردیف
سایز کانال فلکسیبل الاستومری (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل الاستومری (متر)
قیمت کانال فلکسیبل الاستومری (ریال)
1
“4
6 متر
240.000
2
“5
6 متر
260.000
3
“6
6 متر
270.000
4
“7
6 متر
310.000
5
“8
6 متر
340.000
6
“10
6 متر
450.000
7
“12
6 متر
550.000
8
“14
6 متر
720.000
9
“16
6 متر
900.000
10
“18
6 متر
1.110.000
11
“20
6 متر
1.350.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن

ردیف
سایز کانال  فلکسیبل با عایق پلی اتیلن (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن (متر)
قیمت کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن در هر متر مربع(ریال)
1
“4
6 متر
105.000
2
“5
6 متر
122.000
3
“6
6 متر
240.000
4
“7
6 متر
160.000
5
“8
6 متر
175.000
6
“10
6 متر
230.000
7
“12
6 متر
270.000
8
“14
6 متر
350.000
9
“16
6 متر
440.000
10
“18
6 متر
530.000
11
“20
6 متر
650.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل برزنتی Silver

ردیف
سایز کانال فلکسیبل برزنتی (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل برزنتی (متر)
قیمت کانال  فلکسیبل برزنتی در هر متر مربع (ریال)
1
“4
6 متر
150.000
2
“5
6 متر
210.000
3
“6
6 متر
230.000
4
“7
6 متر
260.000
5
“8
6 متر
280.000
6
“10
6 متر
312.000
7
“12
6 متر
380.000
8
“14
6 متر
425.000
9
“16
6 متر
470.000
10
“18
6 متر
560.000
11
“20
6 متر
670.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل برزنتی (نرم-soft)

ردیف
سایز کانال فلکسیبل برزنتی (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل برزنتی (متر)
قیمت کانال فلکسیبل برزنتی در هر مترمربع (ریال)
1
“4
6 متر
135.000
2
“5
6 متر
190.000
3
“6
6 متر
210.000
4
“7
6 متر
230.000
5
“8
6 متر
250.000
6
“10
6 متر
280.000
7
“12
6 متر
340.000
8
“14
6 متر
380.000
9
“16
6 متر
430.000
10
“18
6 متر
510.000
11
“20
6 متر
625.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل با عایق الاستومریک General (کانال فلکسیبل الاستومری)

ردیف
 سایز کانال فلکسیبل الاستومری (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل الاستومری (متر)
قیمت کانال فلکسیبل الاستومری در هر مترمربع (ریال)
1
“4
6 متر
250.000
2
“5
6 متر
270.000
3
“6
6 متر
290.000
4
“7
6 متر
345.000
5
“8
6 متر
375.000
6
“10
6 متر
480.000
7
“12
6 متر
570.000
8
“14
6 متر
760.000
9
“16
6 متر
980.000
10
“18
6 متر
1.200.000
11
“20
6 متر
1.420.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل پی وی سی ( لوله فلکسیبل PVC )

ردیف
سایز کانال فلکسیبل پی وی سی (اینچ)
طول شاخه کانال فلکسیبل پی وی سی (متر)
قیمت کانال فلکسیبل پی وی سی در هر مترمربع (ریال)
1
“4
6 متر
135.000
2
“5
6 متر
165.000
3
“6
6 متر
180.000
4
“7
6 متر
200.000
5
“8
6 متر
210.000
6
“10
6 متر
245.000
7
“12
6 متر
278.000
8
“14
6 متر
340.000
9
“16
6 متر
365.000
10
“18
6 متر
415.000
11
“20
6 متر
470.000

.

.

لیست قیمت کانکتور برزنتی (لرزه گیر کانال )

ردیف
سایز کانکتوربرزنتی (سانتی متر)
طول رول کانکتور برزنتی (متر)
قیمت کانکتوربرزنتی در هر متر مربع (ریال)
1
15 سانتی متر
25 متر
70.000
2
18 سانتی متر
25 متر
80.000
3
20 سانتی متر
25 متر
85.000
4
25 سانتی متر
25 متر
90.000
5
30 سانتی متر
25 متر
110.000
6
35 سانتی متر
25 متر
120.000
7
40 سانتی متر
25 متر
140.000
8
45 سانتی متر
25 متر
155.000
9
50 سانتی متر
25 متر
175.000

.

.

لیست قیمت کانال فلکسیبل با عایق الاستومریک و روکش فایبرگلاس

ردیف
سایز کانال فلکسیبل الاستومری با روکش فایبرگلاس(اینچ )
طول شاخه کانال فلکسیبل الاستومری با روکش فایبرگلاس (متر)
قیمت کانال فلکسیبل الاستومری با روکش فایبرگلاس در هر متر مربع ( ریال )
1
“4
6 میلیمتر
355.000
2
“5
6 میلیمتر
400.000
3
“6
6 میلیمتر
420.000
4
“7
6 میلیمتر
485.000
5
“8
6 میلیمتر
510.000
6
“10
6 میلیمتر
658.000
7
“12
6 میلیمتر
800.000
8
“14
6 میلیمتر
920.000
9
“16
6 میلیمتر
1.300.000
10
“18
6 میلیمتر
1.800.000
11
“20
6 میلیمتر
2.100.000

.

.

دفتر مرکزی:     02136256775

آقای حیدری:  31 90 296 0912

خانم هزاوه:     24 90 649 0902

.

.

قیمت کانال فلکسیبل
قیمت کانال فلکسیبل برزنتی
قیمت کانال فلکسیبل گاز
قیمت کانال فلکسیبل روکش دار
قیمت کانال فلکسیبل پلی استر

.

ماده سازنده کانالهای فلکسیبل

ماده سازنده هسته داخلی لوله : ورق گالوانیزه و یا آلومینیوم روکش دار است ، آب بندی : پی وی سی نرم در طیف رنگی سیاه ، ،طوسی ، سفید می باشد.

بازده دمایی لوله های فلکسیبل

دمای Dynamic : بین 5 تا مثبت 90 درجه سانتی گراد

دمای STSTIC :  بین 15 تا 105 درجه سانتی گراد

 .

 کانال فلکسیبل با عایق الاستومری

کانال فلکسیبل با عایق الاستومری نقش خیلی تاثیر گذاری در نصب نمودن و راه اندازی مکانیزم های تهویه مطبوع بر عهده دارد .

عایقکاری کانال های هوا بعد از نصب نمودن اغلب با مانع ها و سختی هایی مواجهه است، که این کار  بستر را برای به کارگیری هرچه بیشتر از کانال های پیش عایق فراهم می آورد.

.

کانال فلکسیبل با عایق الاستومری با روکش آلومینیوم ، نخستین بار در ایران و همراه با جدید ترین فناوری به وسیله ای شرکت پایدار انرزی پارس ساخته  و به بازار داخلی روانه شد.

این کانال فلکسی ها  شامل سه لایه به هم پیوسته می باشد ، که همزمان در هنگام ساخت به همدیگر تنیده می شوند و به واسطه یک فنر از جنس فولاد تقویت داده می شوند.

.

کانال فلکسیبل با عایق الاستومری و روکش آلومینیوم 

این کانال فلکسی دارای بافت فنری شکل با سه لایه می باشد که صورت زیر می باشد :

لایه اول : لایه داخلی و از جنس ورق آلومینیومی لمینیت شده

لایه دوم : لایه میانی فوم منسجم الاستومری به منظور  عایق حرارتی آن

لایه سوم : لایه آخر و خارجی روکش محافظتی از جنس آلومینیوم لمینیت شده

.

خصوصیت کانال فلکسیبل با عایق الاستومری ( کانال فلکسیبل با عایق الاستومریک RUBBER )

کانال های  فلکسیبل با عایق الاستومری وزن کمی دارند و بسیار سبک می باشند، همچنین دارای قابلیت انعطاف پذیری  فراوانی دارند و و طول عمر این کانال فلکسی الاستومری طولانی و و با محیط زیست و طبیعت سازگار می باشد.

.

نصب لوله فلکسیبل با عایق الاستومری

نصب نمودن این نوع از کانال های فلکسی خیلی سریع می باشد و  به هیچ عنوان نیازی به پوشش دهنده دیگری نیست.

کانال فلکسیبل با عایق الاستومری ، هیچگونه نشتی هوا ندارد و دارای خصوصیت خود خاموش شوندگی در هنگام بروز حریق  است.

.

در این لوله فلکسی گرد وغبار و ذراتی در فضا به هیچ عنوان پخش نمی گردد. میزان ضریب انتقال دهنده حرارت بسیار اندکی دارد.

در بازه دمایی پایین تر از  40 و تا دمای بالای 120  درجه سانتیگراد مقاومت دارد.

مقاومت بسیار خوبی در برابر فشار و جذب و نفوذ رطوبت داراست و فضای اندکی را نیز اشغال می کند.

میزان فشردگی فراوان این نوع عایق ها سبب جلوگیری از منتقل شدن صدای جریان هوا در طول کانال فلکسیبل می شود.

استفاده از  عایق الاستومری ، این کانال فلکسی را به عنوان بهترین و مناسب ترین  کانال پیش عایق فلکسیبل در بازار کشور تبدیل نموده است.

.

این کانال فلکسی دارای طول 60 سانتی متر مربع است و در قطرهای  چهار ، پنج ، شش ، هشت ، ده ، دوازده ، چهارده ، شانزده ساخته می شود.

که قیمت کانال فلکسیبل با عایق الاستومری را در لیست قیمت آن به طور کامل می توانید مشاهده نمایید.

به منظور اطلاع دقیق از قیمت این کانل فلکسی الاستومری به کارشناسان واحد فروش پایدار انرژی پارس تماس حاصل فرمایید.

 .

کانال فلکسیبل با روکش پی وی سی pvc (لوله فلکسیبل کومبی)

کانال فلکسیبل با روکش پی وی سی (لوله فلکسیبل کومبی) از ورق آلومینیوم لمینیتی همراه با پلی استر و  یک ورق فنری و یک لایه نارک پی وی سی که روی آنها پاشیده می گردد، ساخته می گردد.

 .

کانال فلکسی کومبی در طول 100 سانتی ساخته می شود، طول عمر این محصول طولانی و در برابر پوسیدگی و رطوبت مقاوم است.

.

موارد استفاده کانال فلکسیبل با روکش pvc

کانال خرطومی کومبی به منظور مصرف صنایع مختلف، دستگاههای جابجا نمودن  و تخلیه هوا، دستگاههای سرمایشی گرمایشی،سیستم های تهویه، کانال کشی مجتمع ها و ساختمانها ، منازل مسکونی، هتل ها، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها به کار گرفته می شود.

 .

لازم به ذکر است که خرید و فروش کانال های فلکسیبل با روکش pvc  با بهترین قیمت و بهترین کیفیت به سرتاسر نقاط ایران از جمله : شیراز ، اصفهان ، تهران ، تبریز ، ارومیه و  … به فروش می رسد.

خریداران محصولات فلکسیبل با انتخاب ما می توانند قیمت کانل فلکسیبل ارزان قیمت را برای خود رقم بزنند.

کانال فلکسیبل فویلی

کانال فلکسیبل فویلی ( قیمت کانال فلکسیبل ) جنس اش از آلومینیوم لمینیتی همراه با پلی استر و  ورق فنری است.

کانال خرطومی فویلی در طول 100 سانتی متر ساخته می شود و در محدوده  دمایی پایین تر از 30 تا بالای 150 درجه سانتیگراد به کار گرفته می شود.

 .

لوله خرطومی آلومینیومی بسیار منعطف می باشد و در مقابل رطوبت و نم دارای استحکام خوبی است.

 .

خصوصیات مثبت به کارگیری کانال فلکسیبل پی وی سی :

1- استحکام  در مقابل ماده  شیمیایی
2- وزن کم و سبکی کانال فلکسی پی وی سی
3- دارا بودن سطوح صاف داخلی
4- استحکام در مقابل موادی همچون بنزین و نفت و …
5- انعطاف پذیری خیلی بالا
6- استحکام در مقابل رطوبت و در مقابل مواد اسیدی
7- مقاومت در مقابل فرسایش
8- مقاومت در مقابل نور خورشید
9- دارا بودن خاصیت تراکم پذیری
10- قابلیت تحمل  فشارِ فراوان  نسبت به بقیه کانالهای فلکسیبل
11- فاقد پیچ و تاب است و صاف می باشد.

.

کانال فلکسیبل نسوز پی وی سی PVC

گروه تولیدی پایدار انرژی پارس سازنده لوله فلکسیبل نسوز پی وی سی (PVC) است که این محصول را پایین ترین قیمت روانه بازار داخلی می کند.

طول هر شاخه و حلقه این کانال فلکسی 200 سانتی متر بیست متر است.

 .

جنس این کانال ها از  پی وی سی pvc است ، که دارای مقاوت فوق العاده خوبی می باشد.

در نتیجه در مقابل حرارت و شعله ور شدن بسیار مقاوم است و این کانال ها به وسیله  دستگاه های و ماشین آلات مخصوص ساخته می شود.

.

به دلیل نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید

 .

سئو شده توسط دیچینو