۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

قیمت ساندویچ پانل سقفی

قیمت ساندویچ پانل سقفی

.

به دلیل نوسانات بازار برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز ساندویچ پانل دیواری با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید.

.

.

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی ( ساندویچ پنل سقفی )

ردیف
ضخامت ساندویچ پانل دیواری (سانتی متر )
جنس ورق زیر پانل سقفی/ضخامت پانل سقفی mm/ طرح
جنس ورق رو پانل سقفی/ضخامت پانل سقفی mm/ طرح
قیمت ساندویچ پانل سقفی (ریال)
1
4 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
2
5 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
3
6 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
4
8 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
5
10 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /صاف
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
6
12.5 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm /صاف
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
7
15 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm /صاف
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
8
4 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
9
5 سانتی متر
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
آلوزینگ/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
10
6 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
11
8 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید
12
10 سانتی متر
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
گالوانیزه/0.5 mm /شیاردار
تماس بگیرید

.

.

محصولات مشابه

.