۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

قیمت الیاف سرامیک پانلی

قیمت الیاف سرامیک پانلی

قیمت الیاف سرامیک پانلی

.

لیست قیمت الیاف سرامیک پانلی (صفحات سرامیکی – برد سرامیکی )

.

ردیف
گرید
دانسیته
ضخامت
طول
عرض
 قیمت هر صفحه الیاف سرامیک پانلی(ریال) 
1
1260
250
6
400
600
140.000
2
1260
250
6
0.24 تا 1.20
 از 190,000 ریال تا 980,000 ریال
3
1260
250
6
0.24 تا 1.20
 از 200,000 ریال تا 1,030,000 ریال
4
دانسیته 250 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
250
6
0.24 تا 1.20
 از 280,000 ریال تا 1,190,000 ریال
5
دانسیته 250 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
50 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 450,000 ریال تا 2,240,000 ریال
6
دانسیته 300 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
6 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 260,000 ریال تا 1,250,000 ریال
7
دانسیته 300 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
10 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 210,000 ریال تا 1,350,000 ریال
8
دانسیته 300 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
12,5 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 250,000 ریال تا 1,490,000 ریال
9
دانسیته 300 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
25 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 300,000 ریال تا 1,380,000 ریال
10
دانسیته 300 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
50 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 580,000 ریال تا 2,750,000 ریال
11
دانسیته 350 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
6 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 300,000 ریال تا 1,150,000 ریال
12
دانسیته 350 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
10 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 280,000 ریال تا 1,170,000 ریال
13
دانسیته 350 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
12,5 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 290,000 ریال تا 1,20,000 ریال
14
دانسیته 350 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
25 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 360,000 ریال تا 1,650,000 ریال
15
دانسیته 350 محدوده دمایی 1260 درجه سانتی گراد
50 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 790,000 ریال تا 1,870,000 ریال
16
دانسیته 250 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
6 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 200,000 ریال تا 1,000,000 ریال
17
دانسیته 250 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
10 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 180,000 ریال تا 890,000 ریال
18
دانسیته 250 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
12,5 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 170,000 ریال تا 760,000 ریال
19
دانسیته 250 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
25 میلیمتر
0.24 تا 1.20
از 200,000 ریال تا 1,130,000 ریال
20
دانسیته 250 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
50 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 250,000 ریال تا 1,210,000 ریال
21
دانسیته 300 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
6 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 260,000 ریال تا 1,270,000 ریال
22
دانسیته 300 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
10 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 290,000 ریال تا 1,370,000 ریال
23
دانسیته 300 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
12,5 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 310,000 ریال تا 1,430,000 ریال
24
دانسیته 300 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
25 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 390,000 ریال تا 1,500,000 ریال
25
دانسیته 300 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
50 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 460,000 ریال تا 1,610,000 ریال
26
دانسیته 350 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
6 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 500,000 ریال تا 1,750,000 ریال
27
دانسیته 350 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
10 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 540,000 ریال تا 1,800,000 ریال
28
دانسیته 350 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
12,5 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 620,000 ریال تا 2,000,000 ریال
29
دانسیته 350 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
25 میلیمتر
0.24 تا 1.20
 از 490,000 ریال تا 2,300,000 ریال
30
دانسیته 350 محدوده دمایی 1400 درجه سانتی گراد
50 میلیمتر
0.24 تا 1.20
از 890,000 ریال تا 4,280,000 ریال

.

قیمت پشم سرامیک پانلی و پایدار انرژی پارس

پایدار انرژی پارس یک گروه تولیدی در زمینه پشم سرامیک پانلی و سایر الیاف سرامیک می باشد و به نحوه ای تولید کننده پشم سرامیک است .

تمامی محصولات الیاف سرامیک پانلی در این گروه تولیدی در دو دمای 1260 درجه سانتی گراد و 1400 درجه سانتی گراد و1450 در جه سانتی تولید می گردد.

این صفحات سرامیکی دارای قیمت های بسیار متفاوت و مختلفی می باشد که با توجه میزان طول و عرض و مساحت و محدوده ای دمایی دارای قیمت متفاوتی می باشد.

بردهای سرامیکی (الیاف سرامیکی پانلی) در این گروه تولیدی با بهترین کیفیت و به کارگیری عالی ترین مواد ساخته می شود.

و روانه بازار مصرف ایران و یا پارس می شود.

.

الیاف سرامیک پتویی گرید 1260 دانسیته 128

.

الیاف سرامیک نسوز گرید 1260 دانسیته 128

.

خرید الیاف سرامیک

.

.

خرید پشم سرامیک پانلی

خرید پشم سرامیک پانلی و انواع دیگر محصولات پشم سرامیکی در پایدار انرژی پارس بسیار ساده و با آسودگی خاطر می باشد.

بعد از انتخاب محصول خود با توجه به لیست قیمت پشم سرامیک پانلی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و محصول مورد نظر خود را در محل مورد نظری که مد نظر دارید تحویل بگیرید.

بهترین قیمت و عالی ترین کیفیت را با خرید و فروش پشم سرامیک پانلی پایدار انرژی پارس تجربه خواهید کرد.

.

دفتر مرکزی:     02136256775

آقای حیدری:  31 90 296 0912

خانم هزاوه:     24 90 649 0902

.

 

.

مشخصات الیاف سرامیک پانلی با ضخامت 5 سانت  و دانسیته 250

.

1- نوع عایق  : پشم سرامیک پانلی ( برد سرامیکی – صفحه سرامیکی )

2- دانسیته (مقدار تراکم الیاف سرامیک در هر متر مکعب ) : 250 و یا D250

3- محدوده دمایی یا حرارتی : 1260 درجه سانتی گراد

4- ضخامت  عایق پتوی سرامیکی :50 میلیمتر

5- مساحت صفحه سرامیکی : مساحت برد سرامیکی از 0,24 تا 1,20 متر مربع

..

قیمت هر صفحه الیاف سرامیک پانلی  = از 450,000 ریال تا 2,240,000 ریال

 

.

مشخصات الیاف سرامیک پانلی با ضخامت 5 سانت  و دانسیته 350

.

1- نوع عایق  : پشم سرامیک پانلی ( برد سرامیکی – صفحه سرامیکی )

2- دانسیته (مقدار تراکم الیاف سرامیک در هر متر مکعب ) : 350 و یا D350

3- محدوده دمایی یا حرارتی : 1260 درجه سانتی گراد

4- ضخامت  عایق پتوی سرامیکی :50 میلیمتر

5- مساحت صفحه سرامیکی : مساحت برد سرامیکی از 0,24 تا 1,20 متر مربع

..

قیمت هر صفحه الیاف سرامیک پانلی  = از 790,000  تا 1,870,000 ریال

.

مشخصات الیاف سرامیک پانلی با ضخامت 5 سانت  و دانسیته 300

.

1- نوع عایق  : پشم سرامیک پانلی ( برد سرامیکی – صفحه سرامیکی )

2- دانسیته (مقدار تراکم الیاف سرامیک در هر متر مکعب ) : 300 و یا D300

3- محدوده دمایی یا حرارتی : 1400 درجه سانتی گراد

4- ضخامت  عایق پتوی سرامیکی :50 میلیمتر

5- مساحت صفحه سرامیکی : مساحت برد سرامیکی از 0,24 تا 1,20 متر مربع

..

قیمت هر صفحه الیاف سرامیک پانلی  = از 460,000  تا 1,610,000 ریال

 

.

مشخصات الیاف سرامیک پانلی با ضخامت 5 سانت  و دانسیته 350

.

1- نوع عایق  : پشم سرامیک پانلی ( برد سرامیکی – صفحه سرامیکی )

2- دانسیته (مقدار تراکم الیاف سرامیک در هر متر مکعب ) : 350 و یا D350

3- محدوده دمایی یا حرارتی : 1450 درجه سانتی گراد

4- ضخامت  عایق پتوی سرامیکی :50 میلیمتر

5- مساحت صفحه سرامیکی : مساحت برد سرامیکی از 0,24 تا 1,20 متر مربع

..

قیمت هر صفحه الیاف سرامیک پانلی  = از 1,680,000  تا 6,980,000 ریال

.

مشخصات الیاف سرامیک پانلی با ضخامت 2.5 سانت  و دانسیته 250

.

1- نوع عایق  : پشم سرامیک پانلی ( برد سرامیکی – صفحه سرامیکی )

2- دانسیته (مقدار تراکم الیاف سرامیک در هر متر مکعب ) : 250 و یا D250

3- محدوده دمایی یا حرارتی : 1450 درجه سانتی گراد

4- ضخامت  عایق پتوی سرامیکی :25 میلیمتر

5- مساحت صفحه سرامیکی : مساحت برد سرامیکی از 0,24 تا 1,20 متر مربع

..

قیمت هر صفحه الیاف سرامیک پانلی  = از 580,0000  تا 2,620,000 ریال

.

برد سرامیکی و یا الیاف سرامیک پانلی چیست 

برد سرامیکی  ( صفحه سرامیکی  ویا  الیاف سرامیک پانلی )یک برد نسوز برای عایق کاری است ، که طی فرآیند مرطوب نمودن و فشرده نمودن الیاف سرامیکی آلومینا سیلیکات ، به به اضافه میزان اندکی از پیوندهای آلی (ارگانیک) تولید می گردد .

برای انجام شدن عالی تر در موارد استفاده صنعتی ، تخته نسوز با تحمل استاندارد بالا طراحی می گردد. به شکل فراوانی به منظور پوشش در عایق بندی کوره ها کاربرد دارد .این برد  های سرامیکی برد های پانلی به رنگ سفید و بسیار سبک هستند .

.

به کاربردن و نصب نمودن  برد های سرامیکی 

.

به کارگیری از برد سرامیکی :

تخته نسوز سرامیکی با الیاف سرامیکی ساخته می گردد که امکان دارد سبب خارش و ناراحتی سیستم تنفسی انسانها شود  باید توجه داشت که زمان نصب در کوره ها به هنگام دست زدن به آنها از ماسک و دستکش مخصوص استفاده گردد.

.

 برش و شکل دادن برد سرامیکی :

این برد سرامیکی بسیار نرم و انعطاف پذیرمی باشد و می شود به وسیله ای ابزار های برش ساده مثل  کاتر برش بدهیم . اگر میزان فراوانی برش احتیاج باشد ، برش دایکات برد سرامیکی انتخاب مناسبی است.

.

به کارگیری از چسب به منظور پیوستن برد های سرامیکی :

به کارگیری از چسب نسوز سرامیکی که از الیاف خلوص آلومینا و مواد خام سیلیکات ساخته میشود . این چسب برای این استفاده می شود تا تخته فیبرهای سرامیکی را با یگدیگر و در کنار هم چسبانده شوند.

.

خشک نمودن به منظور نصب برد های سرامیکی  :

برای خشک نمودن برد سرامیکی باید شرایط را جوری فراهم کنیم که   دمای اتاق یا دمای متوسط رو به بالا خشک شود (از ۱۰۰ درجه سانتیگراد فراتر نرود ) برای حدود 1 روز  این عمل و شرایط را فراهم آوریم.

.

پیچ کردن و نصب نمودن برد سرامیکی نسوز :

در زمان به کارگیری از پیچ به منظور نگه داشتن برد بر روی پایه، مناسب تر می باشد که  یک لایه از چسب نسوز سرامیکی بر روی پیچ و پایه زده شود .

.

خصوصیات  برد سرامیکی ( الیاف سرامیک پانلی ) :

1- مقاوت  حرارتی تا 1260 تا 1450 درجه سانتی گراد

2- هدایت حرارتی بسیار اندک

3- هدایت الکتریکی اندک

4- ذخیره سازی خیلی اندک حرارت

5- وزن سبک، جایگزین عایق های پشتیبان سنگین کوره و در نتیجه استفاده از فولاد کمتر

6- استحکام  در مقابل  شوک حرارتی

7- استحکام در مقابل  فرسایش گاز گرم

8- استحکام در مقابل مواد شیمیایی

9- سهولت برای برش، هندلینگ و نصب نمودن 

10- انتقال صدا کم

11- استحکام در برابر نفوذ آلومینیوم و بقیه فلزات غیر آهنی

12- فاقد هرگونه آزبست

13 -جذب نمودن صوت  و کاستن  نویز

موارد به کارگیری برد نسوز سرامیکی ( الیاف سرامیک پانلی ) :

1- پوشش نسوز برای کوره های صنعتی (عایق کوره) در دیواره ها ، سقف ها ، درها ، پشته ها و غیره

2- پوشش محفظه های احتراق ، دیگ های بخار و هیتر ها

3- عایق پشتیبان برای آجر و سایر مصالح یکپارچه نسوز

4- مانع در برابر شعله یا گرما در کوره ها و سوزاننده ها

5- تجهیزات عایق حرارت صنعتی

6- درزبندی درجه حرارت بالا

7- سپرهای صنعتی گرمایی و موانع حرارتی

8- عایق دیوار دیگ درجه حرارت بالا

9- استفاده از تخته نسوز در طلاسازی

10- حفاظت از مشعل ها

11- تخته سرامیکی در ساخت کوره