عایق صوت پلی یورتان۱۳۹۷-۶-۲۶ ۱۲:۰۸:۰۹ +۰۰:۰۰

عایق صوت پلی یورتان

انتقال صوت از خارج یا داخل ساختمان از راه های دیوار و درب ها پنجره ها و سقف ها صورت می گیرد. بدین منظور برای جلوگیری و کاهش سر و صدای نا خاسته در هر فضا از مصالح آکوستیکی برای جذب هرچه بیشتر صدا استفاده می شود.

مصالح متخلخل که برای عایق کاری حرارتی ساختمان مصرف می شوند معمولا جاذب صوتی قوی نمی باشند

از این رو استفاده از عایق صوتی پلی یورتان به عنوان یک عایق مخصوص برای جذب و جلوگیری از انتقال صوت توصیه می گردد.

WhatsApp chat