۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ / ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ / ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ / ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

عایق رطوبتی پلی یوریا

عایق رطوبتی پلی یوریا

عایق رطوبتی پلی یوریا بهترین عایق حال حاضر دنیا صد در صد جامد با درصد

مواد فرار برابر صفر دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا مقاوم دربرابر اکثر حلالها

، اسیدها و قلیاها بدون درز و یکپارچه ، فاقد ترکدارای  مقاومت عالی در  برابر

خوردگی نفوذ پذیری کم ضد ضربه و ضد سایشاستفاده عمده عایق پلی یوریا

در معابر عبور ، پارکینگها و بالکنها کف پوشهای صنعتی در فرودگاهها ، انبارها ،

سالنهای تولید معابر عبور ، پارکینگها و بالکنهاتجهیزات آب و فاضلاب نیروگاهها

محیطهای دریاییتجهیزات سردخانه ای ،کارخانه های تولید مواد غذای مخازن و

سطوح در معرض مواد شیمیایی استخر هاعرشه پلها