۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

درباره ما بدانید ...

عمده فعالیت ما در زمینه‌ تولید ، مهندسی ، طراحی و مشاوره صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، نیروگاه و … در ایران و سایر کشورها می باشد. این محصولات و خدمات با اتکا بر تجربه، حسن شهرت، تخصص و توانمندی کارکنان، اعتبار مالی و دانش فنی روز، در چارچوب خدمت به توسعه کشور و صدور دانشفنی ارائه می‏گردد.

سازماندهی پایدار انرژی پارس در راستای ارایه محصولات و خدمات موثر، حصول کیفیت برتر ، پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و جلب رضایت مشتریان ، ایجاد نوآوری و رهنمود و مشاوره با سیاستگزاران و متولیان حفظ انرژی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی انجام شده است.این سازماندهی با تکیه بر توان و مهندسی متخصصین و با تشکیل یک مجموعه توانمند و پیشرو در صنایع، ضمن ارایه محصولات و خدمات به موقع مورد نیاز مشتریان، هدف عالی خود را منطبق بر نیاز های صنایع کشور تعیین نموده است. همچنین با استفاده از آخرین فن آوری های نرم افزاری و سخت افزاری، همواره به عنوان سازمانی پیشگام در جهت بومی سازی فن آوری، خود کفایی و سازندگی ایران عزیزمان گام بر می دارد.