۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

الاستومری رولی

عایق الاستومری رولی

عایق الاستومری رولی برای کاربردهای صنعتی و عمرانی که نیاز به استفاده از مواد عایق دارند مناسب بوده و در عایقکاری تهویه مطبوع، تبرید، گرمایش ، مخازن و کانال های هوا مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع الاستومری رولی :

الاستومری رولی ساده

الاستومری رولی با روکش آلومینیوم

الاستومری با روکش

الاستومری رولی با روکش آلومینیوم و مسلح