۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

الاستومری رولی با روکش آلومینیومی

الاستومری رولی با روکش آلومینیومی