۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

الاستومری رولی با روکش آلومینیومی و مسلح

الاستومری رولی با روکش آلومینیومی و مسلح