بیمارستان تامین اجتماعی 

  بیمارستان تامین اجتماعی مجهز  به عایق الاستومری رولی و لوله ای

عایق رولی الاستومری ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای ساده

شرکت پایدار انرژی پارس  آماده ارائه عایق های  الاستومری در انواع مختلف

 میباشدعایق الاستومری رولی ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای

ساده در این پرژوه استفاده شده است www.paydareng.com

 

 

 

بیمارستان تامین اجتماعی
بیمارستان تامین اجتماعی

 

موتورخانه شهرکودک

موتورخانه شهرکودک شاپرک توسط شرکت پایدار انرژی پارس عایق  الاستومری

حرارتی شده است .1000متر عایق در این پروژه مصرف شده است.300متر عایق

رولی 400 متر عایق لوله ای بار رفته است .

موتورخانه  شهر کودک  شاپرک  تهران با  بهترین  عایق  الاستومری  رولی  لوله ای

عایق حرارتی شده است.

عایق الاستومری مناسب  برای  لوله های و کانال های سرد و  گرم جهت عدم اتلاف

انرژی.

 

 

موتورخانه شهرکودک
            موتور خانه شهرکودک