۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

پروفیل بسته » پایدار انرژی پارس 02136256776


پروفیل فولادی گالوانیزه

پروفیل فولادی گالوانیزه . این محصول پروفیل فولادی گالوانیزه  به منظور متصل نمودن اتصالات پروفیل ­های کلاس C و کلاس G  به همدیگر و ضمنا به منظور اتصال دادن به...

انتشار :1398/07/20 اطلاعات بیشتر +