۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

فک کلمپ » پایدار انرژی پارس 02136256776


بیم کلمپ

بیم کلمپ . بیم کلمپ‌ها قطعه های می باشد که با به کارگیری این کلمپ ها  امکان متصل نمودن و نصب سازه ساپورت‌ها به سازه‌ ساختمان را بدون استفاده ازسوراخ‌کاری...

انتشار :1398/07/20 اطلاعات بیشتر +