۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

عایق پلی یورتان مرغداری » پایدار انرژی پارس 02136256776

عایق پلی یورتان مرغداری

عایق پلی یورتان مرغداری

عایق پلی یورتان مرغداری به منظور بهینه سازی انرژی و عایق کاری در مرغداری ها از عایق پلی یورتان استفاده می کنند و با کیفیت ترین عایق پلی یورتان مرغداری...

انتشار :1400/05/16 اطلاعات بیشتر +