۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

شیوه های انتخاب عايق » پایدار انرژی پارس 02136256776


ضخامت عایق

شیوه های انتخاب عايق اگر چه عايق كاري سطوح فاقد عايق باعث  صرفه جوئي در مصرف انرژي و يا بطورجامع ترباعث صرفه جوئي در هزينه ها مي شود، ولی متأسفانه...

انتشار :1397/08/01 اطلاعات بیشتر +