۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

ساندویچ پانل پشم سنگ » پایدار انرژی پارس 02136256776


ساندویچ پانل پشم سنگ

ساندویچ پانل پشم سنگ پشم سنگ را به رزین آغشته می کنند و بین ورق هایی از جنس گالوانیزه توسط دستگاهی پرس میکنند که محصول ساندویچ پانل پشم سنگ حاصل...

انتشار :1397/04/13 اطلاعات بیشتر +