۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

روش نیلینگ » پایدار انرژی پارس 02136256776


سیستم انکراژ

سیستم انکراژ انکراژها در دو نوع انکراژ ضربه‌ای وانکراژ لرزه‌ای ساخته می‌شوند. انکراژهای ضربه‌ای بیشتر به منظور متصل نمودن آویز راد به دیوار ها و انکراژهای لرزه‌ای اصولا و بیشتر...

انتشار :1398/07/20 اطلاعات بیشتر +