۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

براکت فولادی گالوانیزه » پایدار انرژی پارس 02136256776


براکت فولادی گالوانیزه

براکت فولادی گالوانیزه براکت فولادی گالوانیزه محصولی است که با متصل شدن پروفیل و صفحه فولادی گالوانیزه با سایز و ابعاد معین ساخته می شود. به منظور پوشش دان و...

انتشار :1398/07/20 اطلاعات بیشتر +