۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

دسته بندی پروژه ها فروشگاه ها ، رستو ران ها و مجتمع های مسکونی

عایق الاستومری

پروژه عایق کاری با عایق الاستومری

عایق کاری با عایق الاستومری و ورق کاری کانال تهویه هوا توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +
عایق پلی یورتان

پروژه عایق کاری سردخانه با عایق پلی یورتان

عایق کاری  کف سردخانه 40 هزار تنی به ضخامت 10 سانتی متر با عایق پلی یورتان توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +