۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

فروشگاه ها ، رستو ران ها و مجتمع های مسکونی » پایدار انرژی پارس 02136256775

عایق الاستومری

پروژه عایق کاری با عایق الاستومری

عایق کاری با عایق الاستومری و ورق کاری کانال تهویه هوا توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق پلی یورتان

پروژه عایق کاری سردخانه با عایق پلی یورتان

عایق کاری  کف سردخانه 40 هزار تنی به ضخامت 10 سانتی متر با عایق پلی یورتان توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +