۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

شرکت ها و کارخانجات » پایدار انرژی پارس 02136256776

عایق پشم سنگ

پروژه عایق کاری مخازن با عایق پشم سنگ

اجرای عایق کاری حرراتی مخازن و تاسیسات با عایق پشم سنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس  

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +
عایق پشم سنگ

پروژه عایق کاری تاسیسات با عایق پشم سنگ

اجرای عایق کاری و ورق کاری با عایق پشم سنگ برای تاسیسات توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +
عایق پلی یورتان

پروژه عایق کاری سوله با عایق پلی یورتان

عایق کاری سقف سوله با عایق پلی یورتان پاششی مشکی رنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +
عایق پشم سنگ

پروژه عایق کاری مخازن با عایق پشم سنگ

عایق کاری حراراتی و ورق کاری مخازن پتروشیمی با عایق پشم سنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +
عایق الاستومری

پروژه عایق کاری موتور خانه با عایق الاستومری

عایق کاری موتور خانه با عایق الاستومری و روکش آلومنیوم مسلح توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +
عایق الاستومری

پروژه عایق کاری با پشم سنگ

عایق کاری و ورق کاری لوله های داغ با عایق پشم سنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :1399/08/22 اطلاعات بیشتر +