۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

بیمارستان ها و مراکز درمانی » پایدار انرژی پارس ۰۲۱۳۶۲۵۶۷۷۶


بیمارستان تامین اجتماعی

بیمارستان تامین اجتماعی مجهز  به عایق الاستومری رولی و لوله ای عایق رولی الاستومری ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای ساده شرکت پایدار انرژی پارس  آماده ارائه عایق های...

انتشار :1398/03/29 اطلاعات بیشتر +