۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

پروژه ها Archive » پایدار انرژی پارس 02136256776

عایق پشم سنگ

پروژه عایق کاری مخازن با عایق پشم سنگ

اجرای عایق کاری حرراتی مخازن و تاسیسات با عایق پشم سنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس  

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق پشم سنگ

پروژه عایق کاری تاسیسات با عایق پشم سنگ

اجرای عایق کاری و ورق کاری با عایق پشم سنگ برای تاسیسات توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق پلی یورتان

پروژه عایق کاری سوله با عایق پلی یورتان

عایق کاری سقف سوله با عایق پلی یورتان پاششی مشکی رنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق پشم سنگ

پروژه عایق کاری مخازن با عایق پشم سنگ

عایق کاری حراراتی و ورق کاری مخازن پتروشیمی با عایق پشم سنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق الاستومری

پروژه عایق کاری با عایق الاستومری

عایق کاری با عایق الاستومری و ورق کاری کانال تهویه هوا توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق پلی یورتان

پروژه عایق کاری سردخانه با عایق پلی یورتان

عایق کاری  کف سردخانه 40 هزار تنی به ضخامت 10 سانتی متر با عایق پلی یورتان توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق الاستومری

پروژه عایق کاری موتور خانه با عایق الاستومری

عایق کاری موتور خانه با عایق الاستومری و روکش آلومنیوم مسلح توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +
عایق الاستومری

پروژه عایق کاری با پشم سنگ

عایق کاری و ورق کاری لوله های داغ با عایق پشم سنگ توسط تیم متخصص پایدار انرژی پارس

انتشار :2020/11/12 اطلاعات بیشتر +