۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

چسب مایع الاستومری – پایدار انرژی پارس 02136256776


چسب مایع الاستومری

چسب مایع الاستومری موارد بکارگیری چسب های الاستومری کافلکس 1-این  نوع چسبهای الاستومری برای چسباندن و متصل نمودن پوشش ها و تولیدات  پلیمری طراحی و  تولید می شود . 2-...

انتشار :1396/05/14 اطلاعات بیشتر +