عایق صوتی پلی یورتان

عایق صوتی پلی یورتان فوم های پاششی پلی یورتان به دو صورت (سلول بسته-حرارتی)

(سلول باز -صوتی)تقسیم میشود

فوم پلی یورتان سلول باز با چگالی پایین پس پاشش تا 50برابر افزایش حجم داشته  و به

دلیل ساختار سلولس خاص آن توانایی خاصی در جذب صوت و کاهش آلودگی صوتی دارد

از انواع کاربرده های عایق صوتی پلی یورتان در صنعت و ساختمان:

 • نمای ساختمان
 • موتور خانه
 • رایزر اسانسور
 • سقف طبقات
 • لوله های آب و فاضلاب داخل طبقات
 • سالن اجتماعات و ورزشی
 • ق صوتی پلی یورتان فوم های پاششی پلی یورتان به دو صورت (سلول بسته-حرارتی)

  (سلول باز -صوتی)تقسیم میشود

  فوم پلی یورتان سلول باز با چگالی پایین پس پاشش تا 50برابر افزایش حجم داشته  و به

  دلیل ساختار سلولس خاص آن توانایی خاصی در جذب صوت و کاهش آلودگی صوتی دارد

 • ق صوتی پلی یورتان فوم های پاششی پلی یورتان به دو صورت (سلول بسته-حرارتی)

  (سلول باز -صوتی)تقسیم میشود

  فوم پلی یورتان سلول باز با چگالی پایین پس پاشش تا 50برابر افزایش حجم داشته  و به

  دلیل ساختار سلولس خاص آن توانایی خاصی در جذب صوت و کاهش آلودگی صوتی دارد

عایق صوتی پلی یورتان

عایق صوتی  پلی یورتان قیمت بهترین عایق پلی یورتان با مراجعه به کارشناسان ما مشاوره مفیدی در رابطه با محصولات: پلی یورتان عایق صوت عایق صوتی فوم پلی یورتان قیمت عایق صوتی پلی یورتان عایق های صوتی پلی یورتان عایق صوتی ساختمان پلی یورتان عایق صوتی و حرارتی پلی یورتان عایق صوتی پلی [...]

توسط |۱۳۹۸-۳-۷ ۱۸:۳۱:۰۳ +۰۰:۰۰۲۱ام فروردین, ۱۳۹۷|عایق صوتی پلی یورتان, مقالات|بدون دیدگاه
WhatsApp chat