عایق الاستومری

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

ایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

ایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

ایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

عایق  الاستومری  مناسب  برای  مخازن  سرد و گرم و لوله ها

در انواع رولی لوله ای روکش دار ساده کرافت دار پشت چسب

دار با ابعاد متفاوت مناسب برای استفاده سهولت در اجرا انعطاف

پذیر،سبک بدون عوارض و سازگار با محیط و بدن انسان .

بیمارستان تامین اجتماعی

 بیمارستان تامین اجتماعی    بیمارستان تامین اجتماعی مجهز  به عایق الاستومری رولی و لوله ای عایق رولی الاستومری ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای ساده شرکت پایدار انرژی پارس  آماده ارائه عایق های  الاستومری در انواع مختلف  میباشدعایق الاستومری رولی ساده پشت چسب دار و عایق الاستومری لوله ای ساده در این پرژوه استفاده شده است www.paydareng.com   [...]

توسط |۱۳۹۶-۷-۱۰ ۱۱:۰۶:۱۸ +۰۰:۰۰۱۵ام مرداد, ۱۳۹۶|عایق الاستومری, پروژه های انجام شده|بدون دیدگاه

موتورخانه شهرکودک

موتورخانه شهرکودک موتورخانه شهرکودک شاپرک توسط شرکت پایدار انرژی پارس عایق  الاستومری حرارتی شده است .1000متر عایق در این پروژه مصرف شده است.300متر عایق رولی 400 متر عایق لوله ای بار رفته است . موتورخانه  شهر کودک  شاپرک  تهران با  بهترین  عایق  الاستومری  رولی  لوله ای عایق حرارتی شده است. عایق الاستومری مناسب  برای  لوله [...]

توسط |۱۳۹۶-۶-۲۹ ۱۱:۰۷:۲۳ +۰۰:۰۰۱۵ام مرداد, ۱۳۹۶|عایق الاستومری, پروژه های انجام شده|بدون دیدگاه
WhatsApp chat