۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

عایق صوتی – پایدار انرژی پارس 02136256775

قیمت عایق الاستومری epdm

قیمت عایق الاستومری epdm

قیمت عایق الاستومری epdm عایق الاستومری epdm چیست  فوم و عایقهای الاستومری epdm از قبیل  محصولات مرتبط  با عایق حرارتی و صوتی محسوب می گردد. در اصل فومهای عایق epdm با بافت...

انتشار :2023/11/10 اطلاعات بیشتر +

فنوپانل

فنو پانل چیست ؟ پشم سنگ تخته ای نام های مختلفی دارد و دربازار به فنو پانل | عایق تخته ای | عایق تخت | عایق پشم سنگ فنو پنلی...

انتشار :2018/07/01 اطلاعات بیشتر +

عایق صوتی دیوار

عایق صوتی دیوار عایق صوتی دیوار برای داشتن آرامش در محل زندگی یا کار یک ضرورت است. رسیدن به آرامش همان نقطه ای است که همه برای آن شبانه روز...

انتشار :2018/06/12 اطلاعات بیشتر +