۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

عایق پلی یوریا – پایدار انرژی پارس 02136256776

عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان

انتشار :1400/03/08 اطلاعات بیشتر +

عایق رطوبتی پلی یوریا

عایق رطوبتی پلی یوریا   عایق رطوبتی پلی یوریا بهترین عایق حال حاضر دنیا صد در صد جامد با درصدمواد فرار برابر صفر دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا مقاوم دربرابر...

انتشار :1399/12/22 اطلاعات بیشتر +

عایق پلی یوریا

عایق رطوبتی پلی یوریا عایق پلی یوریا در برابر بسیاری از نوسانات و فشارهای فیزیکی و شیمیایی و حرارتی کمترین تاُثیر را می پزیرد. در پروسه فرمولاسیون و تولید این...

انتشار :1396/11/21 اطلاعات بیشتر +