۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

عایق حرارتی پلی یورتان – پایدار انرژی پارس 02136256776

عایق پلی یورتان

عایق پلی یورتان

انتشار :1400/03/08 اطلاعات بیشتر +
ورق فوم پلی یورتان

عایق حرارتی پلی اورتان

عایق حرارتی پلی اورتان ( ورق حرارتی پلی یورتان ) با توجه به پیشرفت علم هر روز در تمام صنایع نو آوری های شگرفی را می بینیم. این پیشرفت ها...

انتشار :1400/02/20 اطلاعات بیشتر +