۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ / ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ / ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ / ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

پشم سنگ پتویی – پایدار انرژی پارس 02136256776


پشم سنگ پتویی

پشم سنگ پتویی چیست ؟  برای ساخت پشم سنگ پتویی مقدار زیادی از پشم سنگ خام را با نخ نسوز به تور فرنگی گالوانیزه بافته شده منسجم می کنند و...

انتشار :1396/10/26 اطلاعات بیشتر +