۰۹۱۹۹۶۴۴۰۲۰

پشم سنگ لوله ای – پایدار انرژی پارس 02136256776


پشم سنگ لوله ای

عایق پشم سنگ لوله ای عایق پشم سنگ لوله ای برای این که فرم و شکل لوله را داشته باشد مقداری رزین به آن اضافه می کنیم و در دانسیته های...

انتشار :1396/10/24 اطلاعات بیشتر +