۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۲۰ ۴۰ ۹۶۴ ۰۹۱۹ - ۷۶ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱

عایق کاری ستون های پالایشگاه

عایق کاری ستون های پالایشگاه

در تمام پالایشگاه ها برای جدا سازی مواد از نفت خام از ستون های ایستاده بزرگی استفاده می کنند. این یکی از مراحل جداسازی در پالایشگاه ها می باشد.

داخل این ستون ها مواد نفتی با حرارت غیر مستقیم پس از گرم شدن برحسب جرم حجمی مواد هر کدام در طبقه ای قرار می گیرد.

پس برای بهتر شدن کیفییت عملایت جدا سازی بهتر است که این ستون ها عایق کاری حرارتی شوند.

یکی از گذینه های پیشنهادی برای عایق کاری این ستون ها استفاده از پشم سنگ پایدار انرژی می باشد.

چرا که این ستون ها باید در یک دمای خاصی ثابت بمانند تا بهتر عمل کنند. برای ثابت نگه داشتن دما در فرایند جدا سازی پالایشگاه ها لازم است که ستون های پالایشگاه توسط پشم سنگ عایق کاری شوند تا بهترین کیفیت را دارا باشند. به این کار عایق کاری در فرایند تقطیر می گویند.

مزایای عایق کاری ستون های تقطیر

کاهش اتلاف انرژی.

عدم آسیب رساندن در صورت تماس دست با ستون های تقظیر.

ثابت نگهداشتن دمای ستون های پالایشگاه ها.

مانع از گرم شدن مواد داخل می شود.

از خنک شدن مواد داخل جلوگیری می کند و مواد مدت زیادی در دمایی ثابت می مانند.

پشم سنگ ضد آب :

همان طور که میدانیم اکثر قطعات ماشین آلات پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در محیط های باز می باشد. این مخازن و لوله ها دائم در معرض تابش آفتاب هستند.

موقع عایق کاری باید از پشم سنگ با روکش آلومینیومی استفاده شود.

پشم سنگ با روکش آلومینیومی ضد آب می باشد و لوله ها و مخازن و ستون های پالایشگاه ها و ستون های پتروشیمی ها را از تابش مستقیم نور خورشید حفظ می کند و در برابر نفوذ نم و باران از خود مقاوت خوبی نشان می دهد.

بطوری که لوله ها و مخازنی که با پشم سنگ روکش دار عایق کاری شوند در برابر نفوذ آب و باران و برف و تابش مستقیم نور خورشید ایزوله می شوند و بازدهی خوبی را از خود نشان می دهند.

با ما آسوده خاطر باشید :

شرکت پایدار انرژی پارس تولید کننده انواع پشم سنگ برای کاربرد های متفاوت با کیفیت بالا می باشد.

برای اظلاع از پشم سنگ های پایدار انرژی با دفتر شرکت تماس بگیرید.

برای دانستن پشم سنگ چیست بخش مقالات سایت را مطالعه کنید.

برای دیدن پشم سنگ می توانید به دفتر ما تشریف بیاورید.

برای مشاهده پشم سنگ همچنین می توانید به کارخانه ما مراجعه کنید.

شما می توانید پشم سنگ را به زبان انگلیسی در اینجا مطالعه کنید