۰۲۱۳۶۲۵۶۷۷۶

عایق الاستومری حرارتی لوله ای

عایق الاستومری حرارتی لوله ای

عایق الاستومری حرارتی لوله ای  به صورت شاخه های 2 متری از سایز 

6mmالی 114mm با ضخامت های6mm،9mm،13mm،19mm،25mm، 32mm

تولید می شوندعایق الاستومری حرارتی لوله ای  این عایق ها به دلیل ضریب هدایت

گرمایی پایینی که دارند جهت عایق کاری لوله ها در سیستم های سرمایشی و گرمایشی

 محیط های بسته استفاده می شود.عایق های لوله ای مطابق با استاندارد های محیط

زیست  می باشد و از زنگ زدگی لوله های فلزی جلوگیری میکند .

عایق الاستومری لوله ای روکش دار

عایق الاستومری حرارتی لوله ای روکش آلومینیوم در محیط های باز به دلیل مقاومت بالا

در برابر اشعه U.V عایق هایحرارتیالاستومری لوله ای توسطروکش های آلومینیوم به صورت

ساده یا مسلح شده با نخ فایبرگلاس با ضخامت های 130 میکرون الی 400 میکرون متناسب

با نیاز مشتری روکش می شوند وجود نخ فایبرگلاس باعثاستحکامبیشتر می شود و از پارگی

جلوگیری می کند.