۳۱ ۹۰ ۲۹۶ ۰۹۱۲ - ۲۴ ۹۰ ۶۴۹ ۰۹۰۲ - ۷۵ ۶۷ ۲۵ ۳۶ ۰۲۱
فهرست

الاستومری لوله ای با روکش و مسلح

الاستومری لوله ای با روکش آلومینیومی و مسلح

عایق الاستومری لوله ای مناسب ترین نوع برای عایق کاری لوله های حرارت و برودت می باشد. اما برای عایق کاری لوله های حرارت و برودت در فضای باز نمی توان از نوع ساده این عایق ها استفاده کرد، به مرور زمان تابش مستقیم نور خورشید باعث می شود پوسیده می شود و به مرور زمان از بین می رود.

گاهی اوقات لوله ها علاوه بر این که در فضای باز هستند در معرض خطر ضربه گذیری هم قرار می گیرند، مناسب ترین نوع عایق برای این لوله ها عایق الاستومری لوله ای روکش دار مسلح می باشد که دربرابر وارد شدن ضربات هم مقاوم می باشند.

فروش عایق الاستومری قم